สินเชื่อที่ดิน ออมสิน มีที่มีเงิน เปิด 5 จังหวัดนำร่อง ถึง พ.ย. นี้

สินเชื่อที่ดิน ออมสิน มีที่มีเงิน เปิด 5 จังหวัดนำร่อง ถึง พ.ย. นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ประกาศร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด กับบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าไปแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ดิน ขายฝาก มุ่งลดโครงสร้างดอกเบี้ยซึ่งสูงเกินความเป็นจริง ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากเงินกู้ที่มีต้นทุนถูกลงด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม

ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 

จะเป็นช่วงของการทดสอบระบบและความพร้อมต่าง ๆ จากนั้นจะนำร่องเปิดให้บริการ สินเชื่อที่ดิน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่ง คาดว่าจะสามารถให้บริการสินเชื่อดังกล่าวตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาขาของธนาคารออมสินเป็นหลักในการให้บริการ ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวผู้บริหาร และบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับสินเชื่อที่ดิน มีเป้าหมายช่วยเหลือธุรกิจ SMEs โดยเปิดรับจำนองที่ดิน และขายฝาก รีไฟแนนซ์ ให้กู้ได้ ทั้งบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ 300,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท และนิติบุคคล วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 50 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ คิดอัตราดอกเบี้ย 6.99-8.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยให้ปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี ที่สำคัญคือ ไม่ตรวจเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบรายได้ และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้

อนึ่ง ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จจากการเปิดให้บริการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจทั่วไป ด้วยวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 21,000 ล้านบาท จนนำไปสู่การจัดตั้ง บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อที่ดิน ในการช่วยลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ SMEs เชื่อว่าด้วยจุดแข็งของเครือข่ายสาขาของทั้งธนาคารออมสิน บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จะสามารถปล่อยสินเชื่อที่ดิน และช่วยประชาชนกลุ่มธุรกิจ SMEs ได้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

นอกจากนี้ กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกลไกตลาดโดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ดังนี้

1.กรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี

2.กรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปี

3.กรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตรา 23% ต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปี

ออมสินเปิดบริษัทลูก “มีที่ มีเงิน” สินเชื่อที่ดิน เริ่มพฤศจิกายน 2565 กู้สูงสุด 50 ล้านบาท

ธนาคารออมสินเตรียมบริษัทลูก “มีที่ มีเงิน” ให้กู้สินเชื่อที่ดิน “รับจำนอง-ขายฝาก” ภายในสิ้นปี 2565 กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท พร้อมปลอดชำระภาษีนาน 1 ปีเต็ม เคาะแล้ว ธนาคารออมสินเร่งเดินหน้าธุรกิจ นำร่อง 5 จังหวัด เตรียมคลอดบริษัทลูก “มีที่ มีเงิน” ให้กู้สินเชื่อที่ดิน “รับจำนอง-ขายฝาก” ภายในสิ้นปีนี้ วงเงินให้กู้สูงถึง 50 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ย 6.99-8.99 เปอร์เซ็นต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี

สำหรับสินเชื่อที่ดิน มีเป้าหมายหลักเพื่อเปิดรับจำนองที่ดิน และขายฝาก รีไฟแนนซ์ ให้กู้ได้ ทั้งบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ 300,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท ในส่วนของนิติบุคคล วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 50 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ คิดอัตราดอกเบี้ย 6.99-8.99% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยให้ปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี ที่สำคัญคือ ไม่ตรวจเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบรายได้ และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้นั่นเอง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายวิทัย รัตนากร เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ประกาศร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด กับบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

เพื่อเข้าไปแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ดิน ขายฝาก มุ่งลดโครงสร้างดอกเบี้ยซึ่งสูงเกินความเป็นจริง ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากเงินกู้ที่มีต้นทุนถูกลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมนั้น โดยความคืบหน้าขณะนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นช่วงของการทดสอบระบบและความพร้อมต่าง ๆ จากนั้นจะนำร่องเปิดให้บริการ “สินเชื่อที่ดิน” ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

ซึ่งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 153 คนที่ป่วยเป็นโควิด-19 มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือ ED 64.7 และอาการ ED อ่อนๆ 45.1 นอกจากนี้ยังพบว่าอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตด้วย โดยความเสี่ยงเกิดภาวะอีดี จะสูงขึ้นกับคนที่มีปัญหาซึมเศร้า

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า